"Her Köye Kobi"

Ana Sayfa / HABER / "Her Köye Kobi"
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin % 33,19 oranında ortağı bulunduğu Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile Avrupa Yatırım Fonu (AYF) arasında imzalanan "Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı" çerçevesinde hazırlanan "HER KÖYE BİR KOBİ" isimli projenin, taraflardan sağlanan eş garantilerle yürürlüğe konduğu bildirildi

BTSO Fikrini projelendiren girişimcilerin Kredi Garanti Fonu kanalıyla destek sağlanması amacıyla önemli bir projenin daha yürürlüğe konulduğunu ifade etti.
Yöresel ürünlere gün doğdu
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada yeni istihdam alanları yaratılması, mevcut istihdam olanaklarının geliştirilmesi, ülke ekonomisine sağlanan katma değerin artırılması, proje büyüklüğünün % 30'luk bir kısmının belde/köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş ve kurulacak KOBİ'lere tahsisi ile girişimciliğin kırsal kesime de yaygınlaştırılması ve nüfusu 1.000'in üzerinde bulunan yerleşim birimlerinde girişimciliği teşvik edecek yöresel ürünlerin sanayiye dönüşümüne katkıda bulunulmasının hedeflendiği "HER KÖYE BİR KOBİ" projesine ilişkin anlaşmanın Kredi Garanti Fonu ve Avrupa Yatırım Fonu arasında imzalandığına dikkat çekildi
Kırsal kesim için büyük şans
"HER KÖYE BİR KOBİ" ismi verilen projenin toplam büyüklüğünün 112,5 milyon Avro olduğunu, 45 milyon Avro'luk bölümünün Avrupa Yatırım Fonu'nun kontr-garantisi ile sağlandığına işaret edilen açıklamada şu unsurlar üzerinde duruldu;" Söz konusu bütçenin % 20'lik kısmı ise KGF'nin ortağı bulunan 20 bankanın risk katkısı yoluyla sağlanacak. Söz konusu projede, başvuruda bulunacak her KOBİ'ye toplam 1.250.000 TL üst limitli, kredi başına 625.000 TL limitli kredi kullandırılacak. Diğer bir deyişle KOBİ'lerin her bir kredi dilimi 625.000 TL'yi geçemeyecek. KOBİ başına verilecek kefaletin sınırı ise kredinin % 80'i olup, üst limit olarak toplamda 1.000.000 TL, kredi başına ise 500.000 TL olacak. Kredilerin vadesi 1 - 8 yıl arasında değişiyor. Komisyon oranı ise % 1 olarak belirlendi. Projelerin % 30'unun kırsal kesimdeki KOBİ'lere tahsis edilmesi öngörülüyor.
BAŞVURU KRİTERLERİ:
1) Projeye KOBİ sayılan her türlü iktisadi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletmeler başvurabilecek. 250'den az kişi çalıştıran ve yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında bulunan gerçek ve tüzel kişi işletmeler; yine KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkar, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler KOBİ vasfında sayılacak. Ayrıca ciro ve çalışan sayısına bağlı olarak;
a) Kamuya ait vakıflar hariç olmak üzere vakıflar, birlikler, kooperatifler (inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç) bu projeden yararlanabilecek.
b) Üniversiteler ve üniversitelerin kurduğu vakıfların iştirak ettiği işletmeler ile kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri bu proje kapsamında KOBİ sayılacak.
c) Yıllık bütçesi 18 milyon TL'den az olan veya nüfusu 5.000'den az olan yerlerdeki belde belediyelerinin iştirak ettiği ticari amaçlı iktisadi işletmeler KOBİ sayılacak.
d) Kamu kurum veya kuruluşunun birlikte veya tek başına % 25 (hariç) oranından az orana sahip olan iktisadi ve ticari işletmeler de KOBİ vasfında sayılacak ve bu projeden yararlanabilecek.
2) Projeden herhangi bir ayrım yapılmaksızın il merkezi, ilçe, belde/köy gibi tüm yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler yararlanacak. Ancak kırsal kesimdeki girişimciliği yaygınlaştırmak için; proje tutarının dolayısıyla banka şubesine tahsis edilen limitin % 30'luk kısmı nüfusu 1.000'i geçen belde/köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş veya kurulacak KOBİ'lerin kullanımına tahsis edildi.
3) Yeni kurulan KOBİ'ler dahil olmak üzere, kuruluş tarihine bakılmaksızın bankalarca kredilendirilmesi uygun görülen KOBİ'ler projeye başvuruda bulunabilecek.

 

Etiketler

Yorumlar

Yorum Yaz / Bize Ulaş

Facebook Yorumlar

Nöbetçi Eczaneler

DAMLA Eczanesi

Telefon :0374. 2702880

Adres : Sağlık Mh.Dodurga Cd.Kutlu Apt.No:57 (Çağsu Hastanesi Karşısı)


ÖZCAN Eczanesi

Telefon :0374. 2181990

Adres : Tabaklar Mah. Hastane Cad. Talu Apt. No:15(Orman İşletmesi Karşısı)


Bolu Nöbetci Eczaneleri

Etiketler