ParadoX

Camiiler

Ana Sayfa / KEŞFET / Camiiler
Camiiler

Büyük Camii (Yıldırım Bayezit Camii)

İlimiz Merkez Büyük Camii Mahallesinde bulunan camii ilk olarak Yıldırım Bayezit tarafından 1382 yılında, mimari bir külliyenin merkezi olarak yaptırılmıştır. Muhtemelen ahşap olan bu cami 1891 yılında yanmış ve 1899 yılında ise kubbeli olarak yeniden yapılmıştır. 1944 yıllarında hasar görmüş ve orijinali yer yer bozularak onarılmıştır. Çiftminareli,tek kubbeli olan camininiçmekanlarıçokgüzel Türk motifleri ile süslenmiştir. 1999 depreminden sonra orijinaline uygun olarak onarılmıştır.

Kadı Camii :

İlimiz merkezinde yer alan cami; mimari karakterine göre XVI. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bolu Livası Salnamesine göre eser; Demirtaş Paşazade Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin mihrap bölümü beş kenarlı olarak dışa taşkındır. Kesme taştan inşa edilen cami düz ahşap tavanlıdır. Caminin eyvan şeklinde, sivri kemerli ve iki tarafı mihrabiyeli bir taç kapısı vardır. Taç kapı girişi basık kemerli ve pembe mermerdendir. Ahşap giriş kapısı ise; Osmanlı kündekari işçiliğinin güzel örneklerinden birisini teşkil etmektedir.

Saraçhane Camii:

İlimiz merkezinde yer alan caminin kitabesine göre H. 1163 (1750 ) tarihinde Silahtar Mehmet Ağa tarafından onarılmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Mimar Sinan'ın eserlerinin listesini veren Tezkere-tül Ebniyede Mimar Sinan'ın eseri olarak görülmektedir. Bu durumda cami ilk olarak 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmış, bu caminin harap olmasıyla da Silahtar Mustafa Ağa tarafından yeniden ihya edilmiştir. Dikdörtgen planlı caminin köşelerinde kesme taş, beden duvarlarında 3 sıra tuğla, 4 sıra moloz taş kullanılmıştır. Cami cepheleri, sivri kemerli alçı şebekeli ve dikdörtgen çerçeve üzeri alınlıklı pencereleri ile; çeşme, gül bezek, kirpi saçak, köşe pahı ve kuş evi gibi uygulamalarla zengin bir görünüme sahiptir. Kuzeydoğusunda kesme taş kare kaideli, silindirik gövdeli tuğladan minaresi yer almaktadır.

İmaret Camii :

Bolu Merkezinde, Saraçhane Camisinin güneydoğusunda yer almaktadır. Vakıf kayıtlarına göre Kızıl Ahmed Bey soyundan Şemsi Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırıldığı anlaşılan cami, zaman içerisinde gördüğü onarımlarla orijinalliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Cami duvarları dört sıra tuğla, bir sıra taş dizisinden oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı caminin cümle kapısı üzerinde, üst üste iki kartuş içerisinde iki satır sülüs kitabe yer almaktadır. Kuzeybatı köşede tuğla minaresi bulunmaktadır. II. Abdülhamid zamanından kalma üzeri nakışlı ahşap bir tavanı vardır.

Ilıca Camii :

İl merkezine 5 km. mesafede, Karacasu Beldesindedir. Kitabesine göre; H. 916 (1510-1511) yılında, İsfendiyar oğullarından Musa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1944 depreminde hasar gören cami, 1960 yılında taç kapısı hariç eski ölçüsünde yeniden inşa edilmiştir. Moloz taş arası, tuğla hatıllarından oluşan cami duvarları, kirpi saçaklarla son bulmaktadır. Kare planlı caminin kuzeyinde yer alan taç kapısı, klasik ölçülere ve sade bir görünüme sahiptir.

Karaköy Camii :

İl Merkezinin 7 km. batısında, Karaköy'de bulunan caminin taç kapısı üzerinde yer alan çini kitabesine göre; H. 970 (1562 - 1563 ) tarihinde Musa Paşa oğlu Mehmet Bey'in annesi tarafından Cuma Camisi olarak yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, moloz taş örgülü camiyi kiremitli bir çatı örtmektedir. Mermerden yapılmış cümle kapısı ve üzerinde yer alan çini kitabesiyle dikkat çekmektedir. Sülüs hatlı kitabenin zemini lacivert; yazılar ise, beyaz renklidir. Alttan ve üstten bitkisel bordürlü kitabenin, harf ve satır aralarına çiçek motifleri serpiştirilmiştir. Bordür ve çiçek motiflerinde kırmızı, yeşil ve beyaz renkler kullanılmıştır.

Mudurnu Yıldırım Bayezit Camii :

Mudurnu ilçe merkezinde bulunan cami; medrese ve hamamdan oluşan bir külliye içerisinde yer almaktadır. Caminin güneyinde bulunan aynı adlı hamamın kitabesine göre 1382 yılına tarihlenen cami, Şehzade Bayezit (Yıldırım) tarafından yaptırılmıştır. Cami, kareye yakın dikdörtgen şeklinde bir ana mekan ve üç bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Ana mekanı 19,43 m çapında yüksek kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Caminin kuzeybatısında, kesme taş kare kaideli, silindirik gövdeli tuğla minaresi yer almaktadır. Moloz taşla inşa edilen cami duvarları, kubbe ağırlığını karşılamak üzere kalın ve alçak tutulmuştur Cami, geniş kubbesi ve planıyla ilk devir Osmanlı mimarisinin önemli bir eseridir.

Kanuni Camii :

Mudurnu ilçe merkezinde yer alan cami; moloz taştan, dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. İki katlı pencere düzenlemesine sahip olan caminin içinde mahfil saçaklarında bitkisel nakışlar bulunmaktadır. Caminin kuzeybatı köşesinde, çokgen taş kaideli, silindirik gövdeli tuğla minaresi yer almaktadır. Cami plan ve mimarisiyle Klasik Dönem Bolu camileriyle benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 16. yüzyıla tarihlenebilecek olan cami; zaman içinde geçirdiği onarımlarla orijinal görünümünü kısmen yitirmiştir. Cami haziresinde yer alan ve bu camide görev yapmış olan imamlara ait olan mezar taşlarında, caminin ismi 'Camii Cedid' olarak geçmektedir. Bu mezar taşlarından en eskisi H.1178 (1764) tarihlidir. Caminin, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığına ilişkin kitabe ya da belge bulunmamaktadır.
Samsa Çavuş Camiii: Mudurnu İlçesi, Güveytepe Köyü yakınında bulunmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı cami, bir Cuma mescididir. Hakkında yazılı bir belge bulunmayan caminin, Osman Gazinin silah arkadaşı ve Osmanlı Devletinde ilk çavuş unvanını taşıyan, Samsa Çavuş tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Moloz taş duvarlarıyla sade bir görünüme sahip olan cami; ayakta kalmış en erken Osmanlı eserlerinden biri olması bakımından önemlidir.

Göynük Gazi Süleyman Paşa Camii :

İlimiz Göynük İlçesinde, Akşemsettin Türbesinin yanında bulunur. 1331-1335 yıllarında Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırılan camii, yıkıldığından Sultan 2. Abdülhamit'in emri ile bugünkü cami yaptırılmıştır. Kesme taştan dikdörtgen planlı olan cami geç devir mimari özelliklerinde ahşap tavanlı ve tek minarelidir.
Yukarı Tekke Camii : Gerede İlçesinde bulunan camii, kitabesine göre 1844 yılında Abdullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kerpiçten, dikdörtgen planlı caminin doğu köşesinde kesme taştan bir türbe yer almaktadır.
Yeniçağa Yıldırım Camii : Yeniçağa İlçesi Eski Çağa Köyünde bulunan camii, 1388 yılında Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılmış, daha sonraları ise yenilenmiştir. Dikdörtgen planlı ve ahşap tavanlıdır.
camiiler nasıl gidilir? camiiler güzel mi? yorumlar camiiler adres camiiler tarifi camiiler tarihi camiiler turizm camiiler keşfet camiiler turizm

Yorumlar

Yorum Yaz / Bize Ulaş

captcha